Основні поняття про східну медицину

В кожному регіоні  земної кулі народна медицина має свої особливості, свої традиції, які передаються від покоління до покоління.

Із різновидів традиційних медицин, що викликають підвищену увагу та інтерес, слід назвати Східну. Вона досить цілісно дійшла до наших часів, має свою систему діагностики і лікування.

Cxiдна медицина дотримується теорії, що все життя є проявом природи. Отож людина є її невід’ємною часткою. У східному світогляді людина – це мікрокосмос  природи,  маленький всесвіт. Всередині цієї матриці речі поєднані і взаємозалежні. Природа - єдина об’єднана система, ДАО, з полярними i взаємодоповнюючими аспектами, Інь i Ян - єдність i боротьба двох протилежностей, двох начал (жіночого i чоловічого), одне з яких не може існувати без іншого. Природа перебуває у постійному pyci, вона зазнає циклічних змін, які здійснюють процес перетворення, водночас підтримуючи необхідний баланс. Коли елементи природи i процеси збалансовано або врівноважено, життя протікає у гармонії. Коли баланс полярных сил (Інь i Ян) порушується, настає катастрофа.

Східна філософія здоров’я - це унікальна система поглядів на співіснування людини i Всесвіту.

Люди втілюють зв’язок Неба i Землі, вони породжені союзом цих стихій, будучи сплавом космічних i земних сил (Інь i Ян).

 

Рис.1 ДАО

Здоров’я – гармонійне, урівноважене поєднання  Інь i Ян.

«Хвороба – це драма у двох діях, з яких перша розігрується у похмурій тиші наших тканин при погашених свічках», - писав французький хірург Лериш. – «Коли ж з’являється біль або інші неприємні явища, це майже завжди друга дія».

Саме тому людині завжди необхідно знати, як не допустити розвитку хвороби і повернути втрачене здоров’я.

«Чого людина не розуміє, тим вона не володіє», - говорив Гете. Отже, щоб стати і бути здоровим, необхідно розуміти, на яких принципах будується повноцінне здоров’я.

Про здоров’я багато говорять, пишуть, але, на жаль, мало хто турбується про нього всерйоз. Більшість людей стали інертними, лінивими і байдужими. Вони воліють жити, як живеться, не затрачаючи ні сил, ні часу на піклування про самого себе. До пори до часу навіть не здогадуючись про хвороби, перебувають у «магнітному полі» спокус і шкідливих звичок.

Нікотин, алкоголь, м’язова бездіяльність, розбалансоване харчування, переїдання, - ось вони, «чарівні» вбивці нашого здоров’я.

Східна медицина досконало знає систему будови людини і виділяє у ній чотири рівні: фізичне тіло, мерідіональна система, емоції і психіка.

В уявлені медиків Сходу, хвороба часто зароджується у духовних глибинах організму, а вже потім реалізується на матеріальному рівні. Тому при захворюванні фізичного тіла попередньо обов’язково відбувається порушення на рівні психіки й емоцій.

Теорію Східної медицини можна поділити на сім головних учень, кожне з яких є невід’ємною частиною цілісної теорії китайської медицини.

 1. Вчення про енергію Ци.
 2. Закон взаємозв’язку Інь-Ян.
 3. Закон взаємодії п’яти першоелементів У-Сін.
 4. Вчення Цзін-ло про зв’язки (меридіани) організму.
 5. Вчення Чжан-фу про паренхіматозні і порожнинні внутрішні органи.
 6. Класифікація синдромів захворювання.
 7. Причини і механізми розвитку хвороб.

Біоенергетика людського організму – складне поняття.

Енергія Ци – це найбільш важливий аспект китайської медицини. На сході енергію класифікували по-різному. Космічна енергія – це від Неба, а земна енергія – від Землі через їжу і напої. Ці енергії взаємодіють, щоб створити життєву енергію. Розділяють два види енергії: позитивну – життєва енергія та негативну – патогенна, хвороботворна енергія. Енергія, що знаходиться всередині органів, називається енергією органів і виконує фізіологічні функції. Є харчова енергія і захисна. Енергія, котра тече по меридіанах, - це енергія, меридіанів, а енергія, що передається однією людиною іншій, називається зовнішньою.

Східна медицина оперує трьома головними видами енергії – «трьома скарбами», якими наділено людину:

Цзін – першорідна енергія;

Ци- життєва енергія;

Шень – духовна енергія.

Цзін – передається людині від батьків, це визначений потенціал життєвої сили, який підтримує міцність здоров’я, можливість самовідновлення організму, тому у кожної людини суто індивідуальний.

Ци – життєва робоча сила, яка циркулює в організмі і забезпечує всі життєві процеси в ньому. При достатній кількості цієї енергії всі життєві процеси протікають нормально, якщо її бракує або вона розсіюється, то людина слабшає, проявляються проблеми зі здоров’ям.

Шень – енергія свідомості, яка забезпечує емоційні прояви людини.

Східна філософія вчить людину зміцнювати першорідну енергію і перетворювати її у робочу. Згодом навчають, як спрямовувати робочу, життєву енергію до голови, перетворюючи її у духовну. І врешті, вчать використовувати духовну енергію для вдосконалення своєї особистості.

Інь i Ян графічно зображають у вигляді кола, розділеного хвилястою лінією на дів рівні частини, протилежних кольорів (білого і чорного). Виглядає, ніби дві краплі повільно перетікають одна в одну. У центрі кожної частини є по одній точці протилежного кольору, тобто в Інь  знаходиться Ян і навпаки, коли закінчується Ян починається Інь і навпаки (Рис.2). Образно можна порівняти із горінням свічки. Інь - це віск, що живить і підтримує Ян – її полум’я.

 

Рис.2 Інь-Ян. Схема Великої межі

Тіло – це органічне ціле, тому порушення балансу Інь та Ян спричиняє порушення функцій внутрішніх органів. Якщо один з органів пошкоджено, інші також зазнають впливу, що призводить до порушення балансу організму, тому необхідно завчасно очищувати організм від негативних елементів, відновлювати баланс, видозмінювати харчування, бо коли в тілі людини є позитивна енергія, тоді негативна не може впливати на її організм.

Позитивна енергія означає нормальну діяльність функцій організму та його міцну імунну систему. Негативна енергія – це різноманітні фактори, які провокують хвороби. Коли негативна енергія впливає на тіло людини, то позитивна докладає всіх зусиль для спротиву. Це призводить до боротьби між енергіями, у тілі порушується рівновага Інь та Ян, що спричиняє розбалансованість функцій внутрішніх органів, хаотичний рух енергії Ци у крові, внаслідок чого врешті відбуваються патологічні зміни в організмі.

Якщо позитивна енергія сильна, а негативна слабша, стан хворого швидко поліпшується, і він одужує.
Якщо ж позитивна енергія слабша, хвороба дедалі загострюється, що може призвести до розвитку ускладнень. Зазвичай люди не дуже багато приділяють уваги збереженню здоров’я, вони ігнорують приховані фактори, що провокують хворобу. Люди хибно вважають себе здоровим. А в цей час, як висловлювалися східні мудреці, «мурашиний хід починає нищити величезну дамбу».

На початковій стадії захворювання організм не відчуває патологічних змін, тому людина починає бити на сполох, лише коли з’являються симптоми хвороби.


Концепція - У-Сін

Закон взаємодії п’яти першоелементів - У-Сін.

Взаємодія Інь-Ян породжує п’ять першоелементів (першопочатку).

П’ять першоелементів: дерево, вогонь, земля, метал і вода, є основними субстанціями створення матерії світу. У природі цю концепцію втілено принципом зміни весни, літа, осені та зими. Але для тіла людини, тобто таких органів, як печінка, серце, селезінка, легені і нирки, для підтримання балансу, екологічної та природної рівноваги організму слід застосовувати «очищення навесні, регуляцію влітку, поповнення восени і профілактику взимку».

У цій одній системі все взаємопов’язане і взаємозалежне, всі частини, а отже, мають однакову функціональну структуру. Ці закони і цикли повністю відповідають процесам, які реально відбуваються в організмі людини.

 
Рис. 3 Взаємодія п’яти першоелементів
Схема взаємовідновлення і взаємопригнічення

Вчення Цзін-ло

Вчення про меридіани (канали - Цзін-ло), або про зв’язки в організмі, є основною частиною східної медицини., тісно пов’язаною з вченням про життєву енергію Ци.

Лікарі Древнього Сходу вважали, що «життєві точки» розміщені в певному порядку за лініями, названими меридіанами або каналами. Було виявлено відповідність точок і каналів головним внутрішнім органам.

В організмі людини виділяють 12 систем, які виконують 12 основних фізіологічних функцій. Вони мають назву «меридіан». Кожен меридіан називається відповідно до органа, який визначає його функцію. Меридіани утворюють 6 пар – 6 іньських меридіанів та 6 янських.

Іньським меридіанам відповідають органи, які виконують функції накопичення, збереження і переробки речовин та енергій в організмі. Це – наповнені органи: легені, селезінка, серце, нирки, перикард і печінка.

Янським меридіанам відповідають порожнисті органи, які виконують функції обміну речовин, виведення. Це – товста кишка, шлунок, тонка кишка, сечовий міхур, три обігрівачі, жовчний міхур.

Енергія циркулює системою меридіанів, згідно з добовим ритмом. Ці ж правила стосуються річного циклу. У кожен із 12 місяців окремий меридіан досягає своєї максимальної активності.

Внутрішня енергія циркулює по 12-ти основних меридіанах і вступає, з одного боку, у контакт з органами, з іншого – із зовнішнім середовищем. Енергія Ци циркулює по меридіану й охоплює органи в суворо визначеній послідовності.

 

Рис. 4 Меридіональна система людини

Вчення Чжан-фу

Концепція Чжан-фу розглядає взаємозв’язок між органами (як щільними, так і порожнистими), їх взаємодію один з одним і функціонування, що в цілому забезпечує діагностику захворювань, здійснювати лікування і профілактику хвороб.

Поняття «орган» у китайській медицині включає не лише анатомічний субстрат, а й інші зв’язки, притаманні йому функції. Таким чином, до уваги беруть «живий» орган, а не лише його анатомічну структуру. Порожнисті й щільні органи тісно пов’язані між собою. Вони створюють єдиний механізм, який здійснює гомеостаз (стабільність внутрішнього середовища).

Згідно з уявленням китайської медицини, кожен щільний орган має зв'язок із порожнистим:

 • серце – з тонким кишківником
 • легені – з товстим кишківником
 • селезінка – зі шлунком
 • печінка – з жовчним міхуром
 • нирки – із сечовим міхуром.

Потрійний обігрівач являє собою функціональну систему, яка координує роботу всіх перерахованих вище органів.

Кошик
Товарів: 0
На суму: 0
Перейти до замовлення